MEDICARE ПОКРИВА ЛИ СЪЩЕСТВУВАЩИ УСЛОВИЯ? - ЗДРАВЕ

Оригиналните условия Medicare, Medigap и Medicare Advantage покриват ли съществуващите условия?Избор На Редактора
IBS и вашият период: Защо симптомите са по-лоши?
IBS и вашият период: Защо симптомите са по-лоши?
Оригиналната Medicare - Част А (болнична застраховка) и Част Б (медицинска застраховка) - обхваща предварително съществуващи условия. Ако имате предварително съществуващо състояние, може да помислите за подписване на политика за план Medigap (план за добавки Medicare). Научете повече за