ВЪТРЕ В ДИАЛОГА ЗА ДИАБЕТ НА BIGFOOT | DIABETESMINE - ДИАБЕТ-МИНА

Осем часа в диабета на бърлогата на BigfootИзбор На Редактора
IBS и вашият период: Защо симптомите са по-лоши?
IBS и вашият период: Защо симптомите са по-лоши?
Майк Хоскинс от DiabetesMine направи обиколка зад кулисите на централата на Bigfoot Biomedical, където разработват автоматизирана система за доставка на инсулин за диабет.